به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

لغو نوبت اینترنتی پاراکلینیک

    در صورتیکه قبلا در قسمت «نوبت دهی اینترنتی پاراکلینیک» زمانی را رزرو نموده اید و هم اکنون به هر دلیلی نمی توانید در آن زمان مراجعه نمایید ، از طریق فرم زیر انصراف خود را اعلا ن نمایید.