به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

  قوانین اخذ نوبت جهت پرداخت هزینه درمان

  • پرداخت هزینه درمان در صورتی امکان پذیر است که بیمارهزینه درمان بستری و یا خرید تجهیزات را به صورت آزاد پرداخت نموده باشد.
  • اخذ نوبت پذیرش از ساعت ۱۳-۹ و برای یک ماه آینده امکان پذیر است .
  • در هنگام پذیرش همراه داشتن کد شناسه  و موارد زیر الزامی است :
   • اصل وکپی دفترچه بیمه معتبر تامین اجتماعی بیمار وبیمه شده اصلی
    • الف )جهت فرزند دختر بالای 18 سال اصل وکپی صفحه اول ودوم شناسنامه
    • ب)جهت فرزند پسر بالای 22 سال اصل گواهی تحصیلی معتبر
    • ج) در پرونده های  زایمان همراه داشتن اصل وکپی شناسنامه یا برگه گواهی ولادت نوزاد
   • در صورت فوت بیمه شده اصلی ارائه برگ حصر وراثت و وکالت محضری وراث الزامی است
   • ارائه فرم شماره حساب بانکی مربوط به بیمه شده اصلی تأئید شده  در یکی ازشعب بانکهای رفاه کارگران ویا ملی در هنگام تحویل مدارک(دانلود فرم شماره حساب بانکی)
  • واحد خسارت متفرقه بعد از ساعت پذیرش اعلام شده از پذیرش مراجعین معذور است.