به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

درخواست گواهی مبلغ

    به منظور جستجوی گواهی مبلغ ورود آیتم های اطلاعاتی زیر ضروری می باشد.قبل از ورود اطلاعات صفحه کلید خود را در حالت انگلیسی قرار دهید:
    کد ملی مربوط به بیمه شده اصلی/ بیمار می باشدفقط اعداد را وارد نمایید. ورود خط تیره و حروف مجاز نمی باشد
    شماره بیمه مربوط به بیمه شده اصلی/ بیمار می باشد.فقط اعداد را وارد نمایید. ورود خط تیره و حروف مجاز نمی باشد